ร้าน สยามวอเตอร์ เครื่องกรองน้ำเชียงใหม่,ลำพูน,โรงงานน้ำดื่มเชียงใหม่,กรองน้ำอุตสาหกรรมเชียงใหม่-ลำพูน,ตู้น้ำเย็นเชียงใหม่,กรองน้ำดื่มเชียงใหม่,

ประเภทสินค้า
ประเภทสินค้า : โรงงานน้ำดิ่มชุมชน-SML.
sml0019
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง ชุมชนบ้าน"ทรายทอง" ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ระบบ Reverse Osmosis 16‚000ลิตร /วัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง ชุมชนบ้าน"ทรายทอง"  ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน ระบบ Reverse Osmosis 16‚000ลิตร /วัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ
sml0018
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่ม ชุมชนบ้าน"สารภี" ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 8‚000ลิตร /วัน
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่ม ชุมชนบ้าน"สารภี" ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 8‚000ลิตร /วัน
sml0017
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่ม ชุมชนบ้าน"ดอนแก้ว" ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระบบ ซอพ เทรนเนอร์ + Ozone พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่ม ชุมชนบ้าน"ดอนแก้ว" ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระบบ ซอพ เทรนเนอร์ + Ozone พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ
sml0016
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่ม ชุมชนบ้าน"บวกเปา" ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 6‚000ลิตร /วัน
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่ม ชุมชนบ้าน"บวกเปา" ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 6‚000ลิตร /วัน
sml0015
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้าน"ดงเจริญชัย" ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 6‚000ลิตร /วัน
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้าน"ดงเจริญชัย" ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 6‚000ลิตร /วัน
sml0014
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้าน"ย่าปาย" ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 6‚000ลิตร /วัน
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้าน"ย่าปาย" ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 6‚000ลิตร /วัน
sml0013
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่ม พร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้าน"ฝ้ายทอง" ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 6‚000ลิตร /วัน
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่ม พร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง  แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้าน"ฝ้ายทอง"  ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 6‚000ลิตร /วัน
sml0012
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้าน"ร้องขี้เหล็ก" ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 8‚000ลิตร /วัน
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้าน"ร้องขี้เหล็ก" ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 8‚000ลิตร /วัน
sml0011
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง ชุมชนบ้านศรีโพธาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 16‚000ลิตร /วัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง ชุมชนบ้านศรีโพธาราม  ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระบบ Reverse Osmosis 16‚000ลิตร /วัน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งระบบ
sml0010
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้านแม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน ระบบ Reverse Osmosis 8‚000ลิตร /วัน พร้อมเครื่องล้างถัง‚ลังภายใน งานปรับสภาพน้ำดิบ ฯลฯ
  ราคาสินค้านี้กรุณาโทรสอบถาม"
ติดตั้งทั้งระบบโรงงานน้ำดื่มพร้อมชุดบรรจุถัง‚ลัง แบบหยอดเหรียญหน้าโรงงาน ชุมชนบ้านแม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน ระบบ Reverse Osmosis 8‚000ลิตร /วัน พร้อมเครื่องล้างถัง‚ลังภายใน งานปรับสภาพน้ำดิบ ฯลฯ
 
Online:  2
Visits:  1,095,008
Today:  289
PageView/Month:  13,309